Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2018-06-11, Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud och Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR ¿ Dataskyddsförordningen inom alla medlemsländer i EU/ESS.
Lagen stärker dina rättigheter och ökar våra skyldigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss.


Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR ¿ Dataskyddsförordningen inom alla medlemsländer i EU/ESS.
Lagen stärker dina rättigheter och ökar våra skyldigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behandlar dina personuppgifter utifrån allmänt intresse och myndighetsutövning. Det innebär att vi har ett uppdrag från kommunen och staten och har lagligt stöd i Skollagen och flera andra lagar när vi behandlar personuppgifter.
När vi behandlar dina personuppgifter ansvarar vi för att det görs på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Vi samlar bara in de uppgifter om dig som vi behöver för att utföra vårt uppdrag. Vi använder dem inte till något annat än för det ändamålet. Vi följer Arkivlagen när vi tar bort eller sparar dina uppgifter och vi ansvarar för att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt.
Vill du läsa mer om vad GDPR innebär samt ta reda på mer om dina rättigheter kan du klicka på länkarna här nedan.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud och Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen
Dataskyddsombud Malmö stad
Stadskontoret, Förvaltningsavdelningen
205 80 MALMÖ

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
gyvux@malmo.se
Besöksadress
Storgatan 20

Klicka på nedanstående länk för mer information.


Länk till nyheten

Var vänlig vänta medan sidan laddas...